The Fairground - Parcul de distractii – Global-Learning.ro
string(4) "post"

The Fairground – Parcul de distractii

Sunteți obișnuiți deja, dragi părinți, cu acele tablouri frumoase și colorate din cărțile de învățat limbi străine pentru copii, în care imaginea se află în centru, iar pe margini, vocabularul, fiecare cuvânt fiind însoțit de o imagine sugestivă.  Ei bine, ce poate fi mai atractiv și mai util în învățarea unei limbi străine,  decât un tablou devenit film animat, iar cuvintele să fie rostite de personaje drăguțe și prietenoase?! Ba mai mult decât atât,  cum vi se pare un produs în care noțiunile să fie introduse în propoziții, realizând astfel, împreună cu filmul, contexte sugestive, care vor ajuta la acumularea eficientă a vocabularului, de către micuții dumneavoastră?

Produsul  Primele mele propozitii in limba engleză este un grup de 54 de filmulețe animate de învățat limba engleză pentru copii și adolescenți, fiecare film fiind urmat de pdf-uri de downloadat.

Acesta conține un vocabular complex, ușor de memorat datorită propozițiilor aflate în acord cu imaginile, organizate pe teme diverse, din mediul fiecăruia dintre noi,  cum ar fi: parcul de distracții, parcul, grădina, strada, benzinăria.

Iată un exemplu:

The Fairground Moment

This is the fairground. (Acesta este parcul de distracții.)

This is a trampoline! We can jump on it! (Aceasta este o trambulină. Putem sări în ea.)

There is the ticket booth. Let’s buy tickets! (Acolo este toneta de bilete. Hai să cumpărăm bilete.)

Hello! Welcome to our Theme Park! (Bună ziua! Bine ați venit la parcul nostru tematic.)

We are going to have fun! (Ne vom distra grozav!)

There are so many rides here! (Ne putem da în atâtea aici!)

We can ride a horse on the Merry-go-round: up and down, up and down. (Putem călări un căluț în carusel: în sus și în jos, în sus și în jos!)

Merry-go-round is a great carousel with rocking horses on its platform. (Merry-go-round este un carusel mare cu căluți de călărit pe platformă.)

Here is the big wheel!   We can go up in the sky and see what the birds see. (Iată roata mare! Putem merge până la cer și vedea ce văd și păsările.)

The view is amazing! (Este uimitoare vederea!)

There are so many things I can see! (Sunt atât de multe lucruri pe care le pot vedea!)

This Teddy Bear is my prize. I have won it at darts. (Acest ursuleț de pluș este premiul meu. L-am câștigat la trasul la țintă!)

I’d like some popcorn and candy floss, please! (Aș vrea niște floricele de porumb și vată pe băț, vă rog!)

Hi Mike, where are you going? (Bună Mike, unde te duci?)

Hi! I take my little brother to the roundabout! (Bună! Îmi duc frățiorul la carusel.)

‘Come on, guys, who wants to go up and down on the rollercoaster?’ (Haideți, prieteni, să ne dăm în rollercoaster, sus – jos!)

‘The rollercoaster?! I call it the montagnes russes.’ (Rollercoaster?! Eu îl numesc montagnes russes.)

It’s the same thing.’ (Este același lucru.)

On the rollercoaster we climb higher and higher and then we go down! We take some sharp turns and then climb again. (Pe rollercoaster urcăm din ce în ce mai sus apoi o luăm în jos! Facem câteva întoarceri bruște și apoi urcăm iar!)

Wow! It was great! I want to go again! (Oooo! A fost grozav! Vreau să mă mai dau o dată!)

There are many more attractions, come on! (Sunt mult mai multe atracții, veniți!)

‘Here is a Horror House!’ (Aici este casa groazei!)

‘Oh, no, I’m afraid!’ (O, nu, mi-e frică!)

‘I want to drive! Let’s go to the dodgems!’ (Vreau să conduc! Hai la mașinuțele electrice!)

‘I call them the bumper cars!’ (Eu le numesc mașinuțe care se bușesc.)

‘We can go there, it is a ride called “Tilt-a-whirl”.’ (Putem merge acolo, se numește Tilt-a-whirl.)

‘What’s the name of that ride? It looks like a hammer!’ (Cum se numește acela? Arată ca un ciocan!)

‘It’s a Loop-O-Plane ride. It’s very high!’ (Se numește Loop-O-Plane. Este foarte înalt.)

I go sliding on the helter skelter ride. (Mă duc să mă dau în toboganul uriaș!)

Look! That’s a ghost train! (Privește! Acela este un tren cu fantome!)

It looks scary! (Arată înfricoșător!)

Let’s rock on the pirate ship ride! (Hai să ne dăm în nava piraților!)

Vocabulary Nouns – The Fairground

Vocabulary Nouns the Fairground Moment2

1. fairground = parc de distracții

2. trampoline = trambulină

3. ticket booth = tonetă de bilete

4. Merry-go-round = carusel cu căluți

5. Big Wheel = Roata Mare

6. Darts = trasul la țintă

7. teddy bear = ursuleț de pluș

8. popcorn = floricele de porumb

9. candy floss = vată pe băț

10. roundabout = carusel

11. rollercoaster (montagnes russes) = rollercoaster

12. Horror House = Casa Groazei

13. dodgems (bumper cars) = mașinuțe electrice

14. Tilt-a-Whirl = Tilt-a-Whirl

15. Loop-o-Plane = carusel de tip ciocan

16. Helter Skelter = tobogan uriaș

17. ghost train = tren cu fantome

18. pirates ship = nava piraților

Vocabulary Verbs – The Fairground

Vocabulary Verbs the Fairground Moment2

1. to be = a fi, a se afla

2. to jump = a sări

3. to buy = a cumpăra

4. to have fun = a se distra

5. to can = a putea

6. to ride =  a călări, a se da în carusel

7. to go = a merge

8. to see =  a vedea

9. to win = a câștiga

10. to take = a duce

11. to want =  a vrea

12. to come = a veni

13. to call = a numi

14. to climb = a urca

15. to drive = a conduce

16. to look like = a arăta ca

17. to slide = a se da pe tobogan

18. to rock =  a se da, a se legăna

Exercises

Exercise 1 – Fairground Rides

Choose the correct answer:

1. ___________ is a great carousel with rocking horse on its platform.

a. Big wheel

b. Merry-go-round

c. The rollercoaster

2. Here is the ___________. We can go up in the sky and see what the birds see.

a. train

b. Merry-go-round

c. Big wheel

3. On ___________ we climb higher and higher and then we go down! We take some sharp turns and then climb again.

a. Merry-go-round

b. the rollercoaster

c. pirates ship

4. I go sliding on the ___________.

a. big wheel

b. trampoline

c. helter skelter ride

5. The ride that looks like a hammer it’s called ___________.

a. Merry-go-round

b. Loop-O-Plane

c. Tilt-a-Whirl

6. The dodgems are also known as the __________.

a. bumper cars

b. motorbikes

c. pirates ship

Exercise 2 – Matching Words

Match the following words with their meaning:

info: drag each word into the box

 •  a se da în tobogan 
 •  a sări 
 •  a câștiga 
 •  bilete
 •  roata cea mare 
 •  tonetă de bilete 
 •  Casa Groazei 
 •  mașinuțe electrice 
 •  vată pe băț 
 •  trambulină
 •  a se juca 
 •  tren cu fantome 
 1. ticket booth
 2. trampoline
 3. big wheel
 4. to jump
 5. candy floss
 6. to play
 7. dodgems
 8. tickets
 9. to slide
 10. ghost train
 11. Horror House
 12. to win

ANSWERS:

1. 1-b, 2-c, 3-b, 4-c, 5-b, 6-a

2. 

 • a se da în tobogan – 9. to slide
 •  a sări – 4. to jump
 •  a câștiga – 12. to win
 •  bilete – 8. tickets
 •  roata cea mare – 3. big wheel
 •  tonetă de bilete – 1. ticket booth
 •  Casa Groazei – 11. Horror House
 •  mașinute electrice – 7. dodgems
 •  vată pe băț – 5. candy floss
 •  trambulină – 2. trampoline
 •  a se juca – 6. to play
 •  tren cu fantome – 10. ghost train

You can buy the entire course here:Primele mele propozitii in limba engleza