Dogs Vocabulary – Global-Learning.ro
string(4) "post"

Dogs Vocabulary

Tim: Mum, I’d really like to have a dog as my friend, please!

Tim: Mamă, aș vrea tare mult să am un câine ca prieten, te rog!

Mum: Tim, my dear, you know we live in an apartment…

Mama: Tim, dragul meu, știi că noi locuim într-un apartament …

Tim: Anne lives in an apartment too and she has a Golden Retriever, which is a very friendly and well–behaved dog, you know!!

Tim: Și Anne locuiește într-un apartament și are un Golden Retriever, care este un câine foarte prietenos și bine educat, să știi!

Mum: Golden Retrievers are big dogs, they need space and maybe training. Could they be fierce dogs or dangerous?

Tim: No, mum, they are faithful!

Tim: Nu, mamă, sunt câini loiali!

Tim and his friend Anne – Tim și prietena lui Anne

Tim: I don’t want a savage or mad dog, not a police one, I just want a dog that could be a friend, but mum doesn’t understand me.

Tim: Nu vreau un câine sălbatic sau nebun, nici unul lup, de poliție, vreau doar un câine care ar putea fi prieten, dar mama nu mă înțelege.

Anne: I understand you perfectly,my mum didn’t agree at the beginning, it took a lot of work to make her say yes. You have to promise her that you’ll take your dog out for a walk twice a day, you won’t let him to foul the path because you can get fined, you won’t let him to chew up the shoes, or to attack somebody, you’ll have to feed him and wash his paws and fur and take him to the vet…

Anne: Te înțeleg perfect, nici mama mea nu a fost de acord la început, a fost nevoie de multă muncă pentru a o face să spună da. Trebuie să-i promiți că îți vei scoate câinele la plimbare de două ori pe zi, ca nu-l vei lăsa să murdărească pe jos pentru că poți fi amendat, că nu-l lași să roadă pantofii sau să atace pe cineva, va trebui să-l hrănești și să-i speli labele și blana și să-l duci la veterinar …

Tim: Thank you, Anne! I’ll try more to convince mum.

Tim: Mulțumesc, Anne! Voi mai încerca să o conving pe mama.

Vocabular suplimentar

Pack – haită (de câini)

Have a dog – a avea un câine

Keep a dog – a ține un câine, a-l păstra

own – a deține

breed a dog – a crește un câine

train – a antrena

feed – a hrăni

take for a walk – a duce la o plimbare

walk – plimbare, a se plimba

muzzle – bot

paw – lăbuță

fur – blăniță

tail – coadă

ears – urechi

fangs – colți

bark – a lătra

howl – a urla

 pant – a gâfâi

attack sb/sth,  – a ataca pe cineva/ceva

bite sb/sth, – a mușca

lick chew sth (up) – a linge, a mesteca ceva

gnaw (at) sth – roade ceva

 sniff – a adulmeca

prick up its ears –  a-și ciuli urechile

wag its tail – da din coadă

scratch – a zgâria

foul – a murdări ( a face pe jos)

go to vet – a merge la veterinar

worm – vierme

Pdf-ul poate fi descărcat de aici: