Curs de limba engleza pentru copii - Modal Verbs - Global-Learning.ro
string(4) "post"

Curs de limba engleza pentru copii – Modal Verbs – Elementary English Course A1-A2 for Children

Curs de limba engleza pentru copii – Modal Verbs

 1. The Verb ‘Can’

Verbul ‘’a putea’’

We use the verb CAN when we need to express:

Folosim verbul can (a putea) când avem nevoie să exprimăm:

 • Ability of doing something.

Abilitatea de a face ceva.

My deskmate can run very fast.

Colegul meu de bancă poate alerga foarte repede.

 • Permission to do something.

Permisiunea de a se face ceva.

Can I go to the toilet, teacher?

Pot merge la toaletă, doamnă profesoară?

 • Or requests.

Sau cerem ceva.

Can you give me that ball over there, please?

Îmi poți da mingea aceea de acolo, te rog?

We use COULD (the verb CAN in past) to express:

Folosim verbul ‘’could’’ (forma de trecut a verbului can) pentru a exprima:

 • Past ability of doing something.

O abilitate de a face ceva, abilitate pe care o aveam în trecut.

My elder sister could run very fast when she was 10 years old.

Sora mea mai mare putea alerga foarte repede când avea 10 ani.

 • Permission to do something (it shows politeness).

Permisiunea de a se face ceva (arătând politețe în același timp)

Could I change my seat, please, Mr. Bennet? I can’t see very well from here.

Aș putea să îmi schimb locul, vă rog, domnule Bennet? Nu pot vedea bine de aici.

 • Possibility.

Posibilitatea de a se întâmpla ceva.

There is no bus this morning. We could be late to school.

Nu este niciun autobuz în dimineața aceasta. Am putea întârzia la școală.

 • Or requests (politely).

Sau cerem ceva în mod politicos.

Could you lend me your pen, please?

Mi-ai putea împrumuta stiloul tău, te rog?

BE ABLE TO = CAN (ability)

The verb CAN has only two forms:

CAN and COULD

that is why we need to use BE ABLE TO to replace the verb CAN when we express abilities in different tenses: past, present or future.

Verbul CAN are numai două forme: CAN și COULD, de aceea avem nevoie să folosim verbul TO BE ABLE TO (a fi capabil să) pentru a înlocui verbul CAN în diferite timpuri gramaticale: trecut, prezent sau viitor.

 • I had a sore throat and I was not able to sing in the school choir yesterday. (past)

Am avut gâtul inflamat și nu am putut cânta în corul școlii ieri. (trecut)

 • I am able to sing now, I feel better. (present)

Acum pot cânta, mă simt mai bine. (prezent)

 • Will you be able to sing in the school choir at the concert? (future)

Vei putea cânta în corul școlii la concert? (viitor)

 1. The Verb ‘Must’

Verbul ‘’a trebui’’

We use MUST to express:

Folosim verbul MUST (a trebui) pentru a exprima:

 • Obligation, something that is necessary now or in the future.

Obligativitatea, ceva este necesar a fi făcut acum sau în viitor.

We must go to school. Education is very important in our life.

Trebuie să mergem la școală. Educația este foarte importantă în viața noastră.

We use MUSTN’T to express that something is not allowed, it is forbidden:

Folosim MUSTN’T pentru a exprima faptul că ceva nu este permis, este interzis.

 • You mustn’t skip classes, it is forbidden.

Nu este permis să lipsești de la ore, este interzis.

The verb MUST has only one form: MUST, that’s why we need to use HAVE TO to replace the verb MUST when we express necessity in different tenses: past, present or future.

Verbul MUST are numai o singură formă: MUST, de aceea folosim verbul HAVE TO (a trebui să) pentru a înlocui verbul MUST atunci când vrem să exprimăm în timpuri diferite o necesitate.

 • I have to get up at 7 o ‘clock every morning. (present)

Trebuie să mă trezesc la ora 7 în fiecare dimineață.

 • I had to take the bike to school last week. (past)

A trebuit să iau bicicleta pentru a ajunge la școală săptămâna trecută.

 • We will have to buy a new bike next month. (future)

Va trebui să cumpărăm o bicicletă nouă luna viitoare.

We use DON’T HAVE TO when we want to say that something is not necessary.

Folosim DON’T HAVE TO când vrem să exprimăm faptul că ceva nu este necesar a fi făcut.

 • We don’t have to finish these exercises now, we can do it later.

Nu trebuie să terminăm exercițiile acestea acum, putem face asta mai târziu.

 • You don’t have to get up early at the weekend.

Nu trebuie să vă treziți devreme la sfârșit de săptămână.

 1. The Verb ‘May’

Verbul ‘’a fi posibil să’’

We use MAY or MIGHT (might is the past form of may) when we need to express that something is possible now or in the future.

Folosim verbul MAY sau MIGHT (might este forma de trecut a verbului may) când vrem să exprimăm faptul că ceva este posibil să se întâmple acum sau în viitor.

 • I may register for that new course.

S-ar putea să mă înscriu și eu la cursul acela nou.

 • My friends might visit us tomorrow, mum.

S-ar putea ca prietenii mei să ne viziteze mâine, mamă.

 1. The Verb ‘Should’

Verbul ‘’ar trebui’’

We use SHOULD to offer advice, to say what is the right or the best thing to do.

Folosim verbul SHOULD (ar trebui) pentru a oferi sfaturi, a transmite care este cel mai bun lucru de făcut.

 • You should eat something; you had no breakfast.

Ar trebui să mănânci ceva, nu ai mâncat nimic de dimineață.

We also use SHOULD to ask for advice, for what is the right or the best thing to do:

De asemenea, folosim verbul SHOULD pentru a cere sfaturi, sau a ni se spune care este cel mai bun lucru de făcut.

 • ‘Should I register at the library, teacher?’

‘Yes, David, of course you should.’

– Ar trebui să mă înscriu la bibliotecă, doamnă profesoară?

– Da, David, sigur că ar trebui.

Cursul online de engleza pentru copii poate fi achizitionat de aici:

ELEMENTARY ENGLISH COURSE FOR CHILDREN