Present Simple of 'TO BE' - Sentences – Global-Learning.ro
string(4) "post"

Present Simple of ‘TO BE’ – Sentences

Anna: Hi, I’m at the bus station. Where are you?

Bună, sunt la stația de autobuz. Tu unde ești?

Jane: Hi, I am on my way. I’m in the bus.

Bună, sunt pe drum. Sunt în autobuz.

Anna: Where is Jim?

Unde este Jim?

Anna: Hi, mum! We are on our way home. Are you there?

Bună, mamă! Noi suntem în drum spre casă. Ești acolo?

Mum: Yes, I am. And I’m ready for our nice afternoon together.

Da, sunt. Și sunt gata pentru frumoasa noastră după-amiază împreună.

Jane: Hi, mum! Where is dad? Isn’t he at home?

Bună, mamă! Unde este tata? Nu este acasă?

Mum: I’m afraid not. He is still at work.

Mă tem că nu. El este încă la serviciu.

Mum: Hi, Mark! Are you still in the office?

Bună, Mark! Ești încă la birou?

Mark: Yes dear, I am. I’m not ready with these files.

Da dragă, sunt. Nu sunt gata cu aceste fișiere.

Mum: OK! We are on our way to the park.

Ok! Suntem în drum spre parc.

Mark: Bye, guys!!

Pa, copii!

Children: Bye, dad!

Pa, tată!

Mark: The day is not ready…There are a lot of things to do.

Ziua nu s-a încheiat … Sunt multe lucruri de făcut.

George: Where is Joan? This project is her job and she isn’t in her office, she isn’t here, she is nowhere!!!

Unde este Joan? Acest proiect este treaba ei și nu este în biroul ei, nu este aici, nu este nicăieri!!!

Mark: She is at the store. She is hungry.

Ea este la magazin. Îi este foame.

Joan: Hi, George.

Bună, George.

George: The presentation is not ready, there is a lot of work to be done.

Prezentarea nu e gata, este multă muncă de făcut.

Joan: Oh, yes, is there something new?!

Oh, da, este ceva nou?

Joan: Where is the e-mail from Jo?

Is Jo there?

Unde este e-mailul de la Jo? Este Jo acolo?

No, she is out. It’s you, Joan?

Nu, ea a ieșit. Joan, tu ești?

Joan: Yes, it’s me.

Da, eu sunt.

Are you sick?

Ți-e rău?

Joan: No, I am in a huge hurry and the e-mail from Jo isn’t in the inbox anymore!

Nu, mă grăbesc enorm, iar e-mailul de la Jo nu mai este în căsuța de e-mail!

Joan: Hi, John, this is a document for Amy, is she here?

Bună, John, acesta este un document pentru Amy, este aici?

John: No, she is busy with another job.

Nu, este ocupată cu o altă treabă.

Joan: And Marcus?

Și Marcus?

John: He is not able to be here now. He is out of town.

El nu poate fi aici acum. Este plecat din oraș.

Joan: Where are they? Are they all gone today?

Unde sunt ei? Sunt toți plecați astăzi?

Everyone: Surprise!

Surpriză!

Jo: It is your birthday today! Happy birthday, dear Joan!

Astăzi este ziua ta! La mulți ani, dragă Joan!

Mark: How old are you, 25?

Câți ani ai, 25?

Joan: Actually it’s 52! But, thank you, all of you, guys!!

De fapt am 52! Dar vă mulțumesc tuturor, prieteni!!

Lesson:

Present Simple 

Affirmative

I am = I’m

You are = You’re

She/he/it is = She/he/it’s

we are = we’re

you are = you’re

they are = they’re

Negative

I am not = I’m not

You are not = You aren’t

She/he/it is not = she/he/it isn’t

We are not = We aren’t

You are not = You aren’t

They are not = They aren’t

Interrogative

… am I …?

… are you … ?

… is he … ?

… is she …?

… is it … ?

… are we … ?

… are you …?

… are they … ?

Yes, I am.

No, I am not.

Here are some examples:

She is at lunch. = Ea este la masă. (a ieșit să ia prânzul)

She is on her way. = Ea este pe drum.

I am hungry. = Mi-e foame.

He is thirsty. = Lui îi este sete.

We are tired. = Noi suntem obosiți.

They are sleepy. = Le este somn.

He is upset. = El este supărat.

He is not well. = El nu se simte bine.

What is it with her? = Ce-i cu ea?

What is it with him? = Ce-i cu el?

What is it with you? = Ce e cu tine?

Are you sick? = Ți-e rău?

Are you all right? = Ești în regulă?

Jim is in the office. = Jim este la birou.

Jim is at school/work. = Jim este la școală.

Jim is in the music room/courtroom. = Jim este în sala de muzică/sala de judecată.

Jim is at the store. = Jim este la magazin.

Jim isn’t here. He is out. = Jim nu este aici. El a ieșit.

He is at lunch. = El este la masă.

And where is Mark? = Și unde este Mark?

The project/file/contract/presentation is not ready. = Proiectul / fișierul / contractul / prezentarea nu este gata.

Is it ready? =  Este gata?

Is he ready?   = El este gata?

Is she ready? = Ea este gata?

There is still a lot to do. = Mai sunt multe de făcut.

There is still a lot to practice. = Mai este mult de exersat.

Still waters are deep. = Apele liniștite sunt adânci.

Where is the e-mail from Jo? = Unde este e-mailul de la Jo?

She is not at work/home today.  = Ea nu este la muncă/acasă astăzi.

She is not at school today.  = Ea nu este la școală astăzi.

She is gone. = Ea este plecată.

Is she ok?  = Ea este bine?

Are you ok? = Tu ești bine?

Where are you?  = Unde ești?

Why are you there? = De ce ești acolo?

Where is my teacher? = Unde este profesorul meu?

Where is Mrs. Smith? = Unde este doamna Smith?

Where is she? = Unde este ea?

Where are they? = Unde sunt ei?

It is my turn. = Este rândul meu.

Bianca isn’t ready. Bianca nu este gata.

She is at the violin teacher. Ea este la profesorul de vioară.

Dacă vrei să înveți limba engleză și te afli la nivel de starter, deci vrei să o iei de la început, atunci Cursul Start English este produsul perfect pentru tine, pentru că înveți de la alfabet până la a te exprima în foarte multe situații de zi cu zi.

PreA1 imagine FINALA produs