Präpositionen mit Dativ – Global-Learning.ro
string(4) "post"

Präpositionen mit Dativ

 • ab= from, starting from – it makes sense both locally and temporally

de la, cu începere de (la) are sens și local și temporal

Abfahrt ab dem Schulhof.

Leaving from the school yard.

Plecarea din curtea școlii.

Die Schule beginnt ab 15. September.

School starts on September 15th.

Școala începe de la 15 septembrie.

 • aus= out of, from – it is used with local, temporal and causal meaning – din – se folosește cu sens local, temporal și de cauzalitate.

Um wie viel Uhr kommst du aus der Schule?

What time do you come from school?

La ce oră vii de la școală?

Aus Liebe hat sie geheiratet.

She married out of love.

Din dragoste s-a căsătorit ea.

Das Bett ist aus Holz.

The bed is made of wood.

Patul este din lemn.

 • bei = at, on, near, by, with, close to – it is used locally, or shows simultaneity, in expressions
 • la, pe (de) lângă, de, cu, aproape de – se folosește cu sens local, sau arată simultaneitatea, în expresii

Ich bin bei Maria.

I’m at Maria’s.

Eu sunt la Maria.

Mutti ist bei der Arbeit.

Mother is at work.

Mama este la serviciu.

Oma sitzt bei dem Fenster.

Grandma is sitting by the window.

Bunica stă lângă fereastră.

 • dank = thanks to – mulțumită

Dank deiner Hilfe bin ich jetzt gesund.

Thanks to your help, I’m healthy now.

Datorită ajutorului tău sunt eu acum sănătos.

 • gegenüber= face to face, opposite – față în față, vizavi

Die Schule ist dem Haus gegenüber.

The school is opposite the house.

Școala este vizavi de casă.

 • mit= with, by – cu

Ich fahre mit dem Bus.

I travel by bus.

Eu circul cu autobuzul.

 • nach = after, at, towards – după, la, spre, înspre

Ich fahre nach Berlin.

I go to Berlin.

Eu merg la Berlin.

Ich gehe nach Hause.

I go home.

Eu merg acasă.

Nach der Schule habe ich Sport.

After school I have Sports.

După școală am Sport.

 • seit = since, for – temporal – din, de la – temporal

Seit gestern ist Oma hier.

Grandma has been here since yesterday.

Bunica este aici de ieri.

 • von = from… till…, about de, din, de la, de pe, din partea, despre

Von Montag bis Freitag arbeiten wir.

We work from Monday till Friday.

Noi muncim de luni până vineri.

Das Auto ist von Hans.

The car belongs to Hans.

Mașina este a lui Hans.

 • zu = next, to, on, through, with, towards –  lângă, la, pe, prin, de, cu, față de

Du sollst zum Arzt gehen.

You should go to the doctor.

Ar trebui să mergi la medic.

Ich sage zu Maria: Maria, kommst du mit?

I say to Mary: Mary, are you coming too?

Eu îi spun Mariei: Maria, vii și tu?