The Street - Strada – Global-Learning.ro
string(4) "post"

The Street – Strada

We can see a market, a factory, a school and across the street a hotel, a café, blocks of flats and a house.

Putem vedea o piață, o fabrică, o școală și peste drum un hotel, o cafenea, blocuri de apartamente și o casă.

The street is large.

Strada este mare.

There are many cars on the street.

Pe stradă sunt multe mașini.

We can see an ambulance, a police car, a bus and a motorbike.

Putem vedea o ambulanță, o mașină de poliție, un autobuz și o motocicletă.

The school is next to the market.

Școala este lângă piață.

There are two women in front of the market.

În fața pieței se află două femei.

The school has a big playground.

Școala are un loc mare de joacă.

At the playground there are many children playing.

La locul de joacă mulți copii se joacă.

We can see a school bus in front of the school.

În fața școlii putem vedea un autobuz școlar.

The factory is behind the market.

Fabrica este în spatele pieței.

In front of the market there is a baker’s van.

În fața pieței se află o mașină de pâine (de la brutărie).

On the pavement there are people walking.

Pe trotuar se plimbă oameni.

The lamp posts are on the pavement.

Stâlpii de iluminat sunt pe trotuar.

On the crossing there is a policeman helping children to cross the street.

La intersecție se află un polițist care ajută copiii să traverseze strada.

Across the street there is a hotel.

Peste drum/stradă se află un hotel.

In front of the hotel there are a taxi and a limo.

În fața hotelului se află un taxi și o limuzină.

On the same side of the street we can also see a café.

Pe aceeași parte a străzii putem vedea și o cafenea.

At the café we can see a woman at the table.

La cafenea putem vedea o femeie la masă.

The café has 3 tables.

Cafeneaua are 3 mese.

There is a house between the hotel and the café.

Între hotel și cafenea se află o casă.

Behind the house we can see blocks of flats.

În spatele casei putem vedea blocuri de apartamente.

The house has a red roof and a brown chimney.

Casa are un acoperiș roșu și un coș de culoare brună.

In front of the house there is a hole.

În fața casei este o groapă.

People are working to cover the hole.

Oamenii lucrează pentru a acoperi groapa.

Next to the hole we can see an asphalt roller, a lorry and an asphalt drill.

Lângă groapă putem vedea un compactor de asfalt, un camion și un pickhammer de asfalt.

Vocabulary Nouns

Vocabulary The Street Moment subst

 1. market = piață
 2. factory = fabrică
 3. school = școală
 4. café = cafenea
 5. blocks of flats = blocuri de apartamente
 6. hotel = hotel
 7. street = stradă
 8. cars = mașini
 9. crosswalk = trecere de pietoni
 10. pavement = trotuar
 11. ambulance = ambulanță
 12. police car = mașină de poliție
 13. bus = autobuz
 14. motorbike = motocicletă
 15. taxi = taxi
 16. limo = limuzină
 17. baker’s van = mașină de pâine
 18. lamp post = stâlp de iluminat
 19. crossing = intersecție
 20. policeman = polițist
 21. playground = loc de joacă
 22. swings = leagăne
 23. slide = tobogan
 24. football ball = minge de fotbal
 25. grass = iarbă
 26. table = masă
 27. roof = acoperiș
 28. chimney = șemineu, coș de fum
 29. hole = groapă
 30. lorry = camion
 31. asphalt roller = compactor de asfalt
 32. asphalt drill = pickhammer de asfalt

Vocabulary Verbs

verbs

Exercises

1. Choose the correct meaning of the following words:

1. market

a. fabrică

b. piață

c. magazin

2. car

a. mașină

b. limuzină

c. motocicletă

3. limo

a. mașină

b. limuzină

c. motocicletă

4. pavement

a. potecă

b. stradă

c. trotuar

5. lamp posts

a. stâlpi de iluminat

b. copaci

c. lămpi

6. crossing

a. intersecție

b. semafor

c. pod

7. hole

a. hol

b. halat

c. groapă

8. asphalt roller

a. camion de tractare

b. compactor de asfalt

c. pickhammer de asfalt

9. lorry

a. camion

b. compactor de asfalt

c. pickhammer de asfalt

10. motorbike

a. mașină

b. bicicletă

c. motocicletă

2. True or False?

1. The street is very small.

a. True

b. False

2. The school is next to the market.

a. True

b. False

3. The school has a big playground.

a. True

b. False

4. In front of the market there is a factory.

a. True

b. False

5. There is a house between the school and the market.

a. True

b. False

6. In front of the house there is a hole.

a. True

b. False

Answers:

1. 1-b, 2-a, 3-b, 4-c, 5-a, 6-a, 7-c, 8-b, 9-a, 10-c

2. 1-b, 2-a, 3-a, 4-b, 5-b,6-a

You can buy the entire course here: Primele mele propozitii in limba engleza

Primele mele propozitii in limba engleza imagine FINALA produs